In de regio Den Haag is Mammarosa actief vanaf 2003.

Er is een spreekuur voor anderstalige en/of laaggeletterde borstkankerpatiënten en maandelijks een lotgenotenbijeenkomst.

Lotgenoten wandelen eens per maand en zingen samen in het koor 'Zingen voor je leven'.

Er worden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Meer informatie vind je in de flyers en de wachtkamerfilmpjes.

Zie voor meer informatie ook de menupunten:
Lotgenotencontact en spreekuurVoorlichtingen, Activiteiten en Organisatie.

Wil je flyers aanvragen? Wil je een voorlichting organiseren? Wil je vrijwilliger worden? Wil je opgeleid worden tot voorlichter?
Je bent zeer welkom!
Neem contact op met de Stichting Mammarosa Den Haag!