Voorlichting aan anderstalige en laaggeletterde vrouwen is noodzakelijk
Statistisch gezien komt borstkanker momenteel minder voor bij allochtone vrouwen (50% minder dan bij autochtonen). Dit komt door andere leef- en eet gewoontes, maar ook door de relatief jonge leeftijd van dit deel van onze bevolking.

De verwachting is helaas dat de incidentie de komende jaren zal stijgen. Daarom is voorlichting van essentieel belang. Uit de resultaten van onderzoeken blijkt dat voorlichting: preventie en vroege detectie bevordert. Hierdoor wordt de kans op overleven vergroot.
 
In Nederland zijn 2 miljoen vrouwen die niet zelfstandig toegan hebben tot informatie over hun gezondheid.
Voorlichting aan deze vrouwen is belangrijk omdat veel van hen niet tijdig om medische hulp vragen. Borstkanker is een groot taboe. Veel anderstalige vrouwen denken, dat ze de ziekte krijgen door erover te spreken.
Informatie in de eigen taal is voor hen noodzakelijk. Hun kennis van Nederlands is vaak beperkt, het opleidingsniveau is vaak laag en de kennis van het menselijk lichaam beperkt.
  
Het bespreekbaar maken van de ziekte Borstkanker onder anderstalige en laaggeletterde vrouwen is een van de twee hoofddoelen voor Mammarosa. Daarvoor geven we veel voorlichtingen in ziekenhuizen, in buurthuizen, op scholen, bij zelforganisaties, in tempels en moskeeën. De bijna 60 voorlichtingsfilmpjes, beschikbaar in 12 zijn daar een onmisbaar hulpmiddel bij.

Regelmatig worden vrouwen opgeleid om voorlichtingen te kunnen geven. Ook geïnteresseerd om voorlichter te worden? Ga naar 'Vrijwilligers en Voorlichters'.