Mammarosa bereikt haar doelstelling via activiteiten gericht op voorlichting en lotgenotencontact:

  1. Het ontwikkelen van deze website en de Mammarosa borstkanker voorlichting app, met bijna 60 voorlichtingsfilmpjes in 12 talen;
  2. Het trainen van veelal anderstalige voorlichters, meestal zelf (ex)patiënt. Zij geven voorlichting aan hun achterban. Ze bouwen een netwerk op en organiseren voorlichtingsbijeenkomsten
  3. Stimuleren dat zoveel mogelijk voorlichting via de website wordt gegeven door zorgverleners, voorlichters, familie en vrienden, in ziekenhuizen, in buurthuizen, bij moskeeën, tempels en kerken en bij andere welzijnsorganisaties;
  4. Het organiseren van lotgenotencontact: één op één en groepsactiviteiten
  5. Het activeren van anderstalige vrouwen met borstkanker, hen stimuleren vrijwilligerswerk te doen en het organiseren van deze vrijwilligers in netwerken

Zie verder de flyers en informatie-filmpjes over Mammarosa.