Terug naar filmpjes menu

Wat als je niet meer beter wordt? - Uitzaaiingen en dan 1/6

Borstkankerzorg staat op een hoog niveau in Nederland. Daarom worden de meeste patiënten weer helemaal beter na hun operatie en hun behandeling. Helaas niet iedereen. Wat dan? In dit hoofdstuk leggen we uit welke mogelijkheden er zijn en wat je kunt verwachten in deze moeilijke fase.
Palliatief
Als duidelijk is dat een borstkankerpatiënt uitzaaiingen heeft gekregen als gevolg van de borstkanker, is een patiënt palliatief. Dit betekent meestal dat de patiënt niet meer te genezen is en uiteindelijk zal overlijden. Dat hoeft niet meteen te gebeuren. Je kunt de ziekte dan als een chronische aandoening zien. Soms kan het nog jaren duren voordat het jouw tijd is.
Uitzaaiingen
Wat zijn uitzaaiingen (metastasen)?
Kanker is een ziekte die kan ‘uitzaaien’, soms al voordat de tumor wordt ontdekt. Tumorcellen kunnen gaan ‘wandelen’ door ons lichaam via onze bloedbaan en via ons lymfestelsel. Om dit tegen te gaan, geven de specialisten veel van hun patiënten chemotherapie of hormonen bij de behandeling van borstkanker. Chemotherapie is zwaar, maar is noodzakelijk. De chemo gaat via het bloed het hele lichaam door. Als het goed is doodt chemo alle kankercellen in de tumoren, maar ook de losse cellen. Maar soms is de borstkanker òf al te ver gevorderd, òf te agressief en helpt de chemo niet meer. Hormoontherapie heeft minder bijwerkingen maar is niet voor iedereen geschikt.
Waar kunnen uitzaaiingen ontstaan?
Bij borstkanker horen bepaalde uitzaaiingen, die meestal via het bloed-, en de lymfbanen worden verspreid. Daarom moeten we onze lymfklieren (die een signaalfunctie hebben) steeds heel goed in de gaten houden. De specialist die de borstkankerpatiënt regelmatig ziet bij controles, zal dit ook altijd doen. Hier ziet u een plaatje van het lymfstelsel. De bolletjes zijn lymfklieren. Als ze aangetast zijn, worden ze meestal voelbaar en zijn ze met een echo en vervolgens met een punctie te onderzoeken. Dat heet lymfeklieruitzaaiing. Als het in de lymfebanen zit dan kan borstkanker uitzaaien naar de botten, de longen, de lever en soms naar de hersenen.