Terug naar filmpjes menu

pdf-printer-icon

Wat als je niet meer beter wordt? - Praten met familie en hulpverleners 4/6

En de arts wil graag met de patiënt en de familie bespreken wat er nog gedaan kan worden om het leven zo goed mogelijk te maken. Verschillen hierover tussen familie en artsen kunnen onrust geven en spanningen veroorzaken. Dit kan daardoor goede zorg in de weg staan. Belangrijk is om als familie duidelijk te zeggen tegen arts en hulpverleners wat je wilt.
Om samen te bespreken wanneer en op welke manier de patiënt wordt ingelicht over de ziekte. Vaak is het voor de arts en de familie prettig om een keer samen op het spreekuur te praten over deze zaken. Het is ook mogelijk om hierbij hulp te vragen van een allochtone zorgconsulent of een contactpersoon van Mammarosa. Hoe kun je als patiënt de ernst van je ziekte bespreken met familie en goede vrienden? Die hebben meestal nog weinig kennis van kanker en wat dat met je doet. Vraag de dokter om het goed uit te leggen. Hij kan de moeheid, pijn en benauwdheid verklaren en samen met de patiënt bedenken wat hij kan doen om de klachten te verminderen. De familie (vaak de mantelzorgers) kunnen meeluisteren en meedenken over de verzorging.
Tolk
De inzet van een tolk in deze fase kan erg helpen om de arts en hulpverlener goed te begrijpen. Vraag hierom. Dat geeft rust. Dit kan een officiële tolk zijn of een informele tolk zoals een allochtone zorgconsulent of een lotgenoot die dezelfde taal spreekt.