Terug naar filmpjes menu

pdf-printer-icon

Wat als je niet meer beter wordt? - Afscheid nemen 6/6

Daarmee kan de patiënt haar leven goed en waardig afronden. Bijvoorbeeld door nog een reis te maken naar het thuisland om afscheid te nemen van familie. Of door gesprekken te voeren met de kinderen en mooie voorvallen te vertellen of op te schrijven, zodat de kinderen er later naar kunnen luisteren of het kunnen lezen. Het eigen leven goed te herinneren, door er met echtgenoot, vrienden en vriendinnen over te praten, misschien met behulp van foto’s en video’s. Iedereen kan dit op zijn of haar manier invullen. Het is ook een moeilijke tijd. Het kan spanningen of psychische klachten geven. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de gezinsleden. Praten is belangrijk. Over gevoelens en elkaars verwachtingen. Oók met kinderen. Kinderen voelen vaak heel goed aan dat er dingen veranderen. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Je man, familie en vrienden kunnen soms hulp nodig hebben. Soms kan het verstandig zijn om professionele hulp te zoeken bij een psycholoog, een geestelijk verzorger of een maatschappelijk werker. Verder kun je hulp zoeken bij lotgenoten. Een lotgenoot is iemand die ook patiënt is of is geweest. Voor de patiënt is het vaak prettig om hardop en zonder zich te hoeven schamen, te praten met iemand die je begrijpt. Dat kan telefonisch, per e-mail of door middel van een bezoek.