Terug naar filmpjes menu

pdf-printer-icon

De laatste fase - Zorg bij het levenseinde 4/4

Palliatieve sedatie of actieve euthanasie
Soms adviseren de artsen om een behandeling te stoppen of niet meer te starten omdat die niet zal werken en te zwaar is voor de patiënt.
Het kan ook voorkomen dat besloten wordt de patiënt geen voedsel of vocht te laten nemen. Dan worden alleen nog de pijn en benauwdheid bestreden. Soms met medicijnen die de patiënt in slaap brengen.
Dit noemt men palliatieve sedatie. Hiermee wordt een patiënt niet dood gemaakt, maar het is de bedoeling dat de patiënt op een rustige manier een natuurlijke dood kan sterven.
Deze beslissing wordt niet door de arts alleen genomen, maar altijd in overleg met de patiënt, als deze nog aanspreekbaar is, en haar naasten.
Actieve euthanasie betekent dat de patiënt een arts vraagt om zijn of haar leven te beëindigen. Een zelfgekozen zachte dood op een zelf gekozen moment. Dit kan niet zomaar. In Nederland is hier een wet voor. Het kan alleen als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
Het is belangrijk om hier tijdig over na te denken. En er met je familie en naasten over te praten. Daarna kun je dit bespreken met je arts en is het noodzakelijk dit schriftelijk en op de juiste wijze vast te leggen. Het is een ingewikkelde procedure.
Informatie hierover kun je vinden bij Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (www.nvve.nl). Er zijn altijd 2 artsen voor nodig om het werkelijk te beslissen en uit te voeren en het kan nooit plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke wens van de patiënt.
Wat gebeurt er daarna?
Praten over je naderende dood, over je begrafenis of crematie klinkt misschien vreemd. Toch kan het helpen bij de rouwverwerking als jouw familie weet hoe jij het voor je ziet. Welke rituelen moeten er gedaan worden vanuit jouw geloof?
Wat wil je wel of juist niet? Maar ook wat de kosten zijn. Of jullie hiervoor verzekerd zijn? Is dat wel goed geregeld? Kortom veel om over te praten. Je kunt natuurlijk ook aangeven dat je het juist liever aan hen overlaat om het in te vullen. Een geestelijk verzorger kan hierbij helpen.