Terug naar filmpjes menu

pdf-printer-icon

De laatste fase - Thuiszorg 2/4

De huisarts kan helpen om Thuiszorg aan te vragen.
Degenen die de patiënt thuis vaak langdurig verzorgen zoals directe familieleden, noemen we ‘mantelzorgers’.
Meestal zijn dat vrouwen, maar natuurlijk kunnen ook mannen deze zorg geven. Het is mooi en fijn om een geliefde te mogen verzorgen en het helpt bij het verwerken van het verdriet. Maar soms is dat ook heel zwaar.
Ook dan is het belangrijk om te praten met elkaar. Hulp vragen is niet voor iedereen makkelijk. Vaak willen vrienden en familie wel hulp geven maar weten zij zelf niet goed wat nodig is of vinden ze het moeilijk om er over te beginnen.
Respijtzorg
Sommige Thuiszorgorganisaties kunnen ook ‘respijtzorg’ bieden; dat wil zeggen dat de mantelzorgers, die overbelast zijn geraakt, even bij kunnen komen. Hiervoor zijn twee opties: De patiënt kan tijdelijk worden opgenomen in bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Het is ook mogelijk dat speciale verpleegkundigen thuis komen. Voor respijtzorg is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hier kan de huisarts voor zorgen.
Er bestaan ook organisaties gespecialiseerd in terminale zorg. Soms werken deze met vrijwilligers en soms met betaalde krachten. Zij helpen de families om een patiënt thuis te verzorgen in de laatste fase.
Zij geven tijd, aandacht, emotionele en praktische ondersteuning aan de patiënt en de mantelzorgers. De huisarts blijft gewoon langskomen en kan zorgen voor pijnbestrijding, advies en om de patiënt te controleren.
Het is belangrijk dat het ‘gewoon’ is in huis, vertrouwd, zoals altijd. De zieke doet zoveel mogelijk gewoon ‘mee’ in het gezin; leest een (klein)kind voor, kijkt mee naar een televisieprogramma, luistert naar mooie muziek en praat mee.
De verzorging is vooral gericht op het welzijn. Als er voldoende tijd en hulp is, kan de patiënt worden gemasseerd. Dit activeert een patiënt die veel in bed ligt en het is fijn om te doen bij iemand die je dierbaar is.
Bovendien kan zo misschien voorkomen worden dat iemand gaat ‘doorliggen’. Dat betekent dat je wonden krijgt bij je hielen, je heupen en je rug door het vele liggen. Hiervoor zijn ook speciale matrassen te huur bij de Thuiszorgorganisatie of bij de Thuiszorgwinkel.