Terug naar filmpjes menu

Operatie - Wie staan er om je heen 2/2

Het mammateam
Het mammateam van het ziekenhuis, bepaalt met de hele groep in een gezamenlijke vergadering (de oncologiebespreking van de borstkankerpatiënten) wie er wordt geopereerd, wanneer dat gaat gebeuren en hoe dit gaat gebeuren. Soms werkt het mammateam ook samen met een ander mammateam. We noemen dit consultatie. Alle foto’s, echo’s en MRI’s kunnen door het andere mammateam worden beoordeeld via een internetverbinding. Jouw ‘voorlopige’ diagnose wordt bepaald. Alle artsen reageren vanuit hun eigen specialisme. Iedereen denkt mee hoe jij het beste kan worden behandeld.
Zelf praat je met de chirurg. Die zal, met de mammacareverpleegkundige, vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Wat er zeker is en wat niet. Je kunt de mammacareverpleegkundige hier altijd nog eens over bellen of spreken. Zij is, in deze fase, je directe contact met het ziekenhuis en je vertrouwenspersoon.
Zij kan ook zorgen voor een tolk bij belangrijke gesprekken. Bovendien kan zij je met andere mensen in contact brengen om mee te praten. Bijvoorbeeld lotgenoten. Dit zijn mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en die misschien jouw taal spreken. Doe dit vooral, het is heel belangrijk.
Bovendien kan ze je helpen om je familie te informeren. En alles wordt doorgegeven aan je huisarts. Ook daar kan je naartoe om te praten.

Een multidisciplinair mammateam bestaat uit:
• Een oncologisch chirurg
• Een oncologisch internist
• Een radioloog (voor de beoordeling van röntgenfoto’s, echo’s en scans)
• Een patholoog-anatoom (een weefselspecialist)
• Een radiotherapeut (een bestralingsarts)
• Een plastisch chirurg (voor de reconstructies)
• Een nurse practitioner (een speciale verpleegkundige met medische taken)
• En een mammacareverpleegkundige

De ‘preoperatieve behandeling’ of ‘neo-adjuvante chemotherapie’
Als een patiënt een duidelijke, grote tumor in haar borst heeft, kan deze tumor eerst wat kleiner gemaakt worden met chemotherapie. Dus deze patiënt krijgt chemokuren vóór de operatie. Dan is de kans dat de patiënt een borstsparende operatie kan krijgen groter. Bovendien is het meteen goed om te kijken hoe de tumor van een patiënt op de chemotherapie reageert. Soms werkt het niet zoals men verwacht. Dat is belangrijk om te weten. Er kan ook preoperatief worden bestraald om de tumor kleiner te maken.