Terug naar filmpjes menu

Herstel en verwerking: Zelfmanagement: Lotgenotencontact, vrijwilligerswerk en werk

Lotgenotencontact, vrijwilligerswerk en werk

Lotgenotencontact
Als alles achter de rug is en je hebt je leven weer
opgepakt, blijft de herinnering aan je
borstkankerbehandeling spelen.
Een heftige periode waarin je veel hebt
meegemaakt, veel hebt gedaan en veel hebt
geleerd.

Je hebt je lang sterk gehouden.
Je familie beschouwt je vaak weer als ‘beter’.
Met hen praat je er misschien niet meer over.
Je wilt ze ook niet belasten.
Je voelt je alleen.

Dan kan het fijn zijn om je bij lotgenotenactiviteiten
aan te sluiten.
Met hen kan je je ervaringen delen en verwerken.
Vraag hiernaar in het ziekenhuis.
Soms organiseert het ziekenhuis dit zelf.
Soms is er een Inloophuis in de buurt.

Er zijn ook patiëntenverenigingen, zoals de
Borstkankervereniging Nederland, de Amazones
en Jong Borstkanker waar je navraag kunt doen.
Ook Stichting Mammarosa organiseert
lotgenotencontact, speciaal voor anderstaligen
uit diverse culturen en voor laaggeletterden.

Je zult er begrip vinden, een luisterend oor en grote
openheid. Er is alle ruimte om vragen te stellen.
Lotgenotencontact kan je ook helpen om zo nodig
een gezonder leefpatroon te krijgen, met een
gezond gewicht, dagelijks bewegen of sporten,
weinig of geen alcohol, gezond eten, niet te veel
zon en niet roken.
Het gevoel, dat je er niet alleen voor staat, is een
belangrijke hulp om gezond te worden en te blijven.

Vrijwilligerswerk
Je kunt ook zelf vrijwilligerswerk gaan doen, na het
deelnemen aan lotgenotencontact.
Als je zelf je leven weer min of meer op de rit hebt,
kan je als ervaringsdeskundige zelf aan de slag als
lotgenoten-ondersteuner.
Grotendeels leer je dit al doende.

Je raakt in gesprek met vrouwen die net de
diagnose hebben gehad of in behandeling zijn.
Je kunt hen ondersteunen door te luisteren naar
hun verhaal en hen tips te geven.
Er zal veel herkenning zijn, dat geeft een prettig
gevoel.

Je kunt ook voorlichting gaan geven aan groepen
vrouwen om hen te stimuleren deel te nemen aan
het bevolkingsonderzoek borstkanker en
borstzelfonderzoek te doen.
Het kan je helpen je eigen ziekteproces te
verwerken en sterker te worden.
Je bent nuttig bezig.
Als je weer aan het werk wilt kun je zo weer
wennen om met anderen samen te werken.

Werk
Veel vrouwen hebben hun vaste werk moeten
onderbreken na de diagnose borstkanker.
Zij ontvangen een ziekte-uitkering tijdens hun
behandeling en herstelperiode.
Wanneer kan je dan weer aan de slag?
Hoeveel kan je aan?

Daarover ga je in gesprek met je werkgever.
Je hebt ook gesprekken met de bedrijfsarts en een
arbeidsdeskundige van het UWV.
Je hebt recht op advies en ondersteuning.
Als je beperkt belastbaar blijft kun je ook
gedeeltelijk worden goedgekeurd.

Als je informeel werkte, zonder arbeidscontract,
heb je helaas nergens recht op.
Je kunt wel steun en advies vragen bij,
bijvoorbeeld, De Borstkankervereniging Nederland
(BVN) en Stichting Mammarosa.