Terug naar filmpjes menu

pdf-printer-icon

Diagnose na operatie – Wat staat er in jouw verslag? 3/5

Pathologisch-anatomisch verslag (het p.a. verslag)
De patholoog maakt een verslag van je borstkanker na je operatie. Hij onderzoekt het weggehaalde weefsel en doet hier allerlei tests mee.
Dit verslag is de basis voor het gesprek dat je hebt met de chirurg, ongeveer een week na de operatie. Vraag of het ziekenhuis een tolk regelt voor dit gesprek, zodat je zeker weet dat je niets mist.
Het p.a. verslag is moeilijk leesbaar, vooral omdat er veel codes en afkortingen worden gebruikt.
Maar je mag meekijken, en dan is het toch goed er iets van af te weten. Misschien kan je vragen om een kopie, zodat je het ook thuis met je familie rustig kunt bekijken.
De behandeling van de borstkanker na de operatie wordt vastgesteld met deze gegevens.
Je hoort dan ook of de ‘wondranden’ of ‘snijvlakken’ schoon zijn.

Indeling van tumoren
De tumoren worden ingedeeld in een TNM-schema. Dit is internationaal.
T betekent tumor
­ T1 is een kleine tumor
­ T2 is een tumor tot 5 cm
­ T3 is een tumor die groter is dan 5 cm
­ T4 is een grote tumor of zijn meerdere tumoren
N betekent lymfklier
­ N0 geen aangetaste lymfklier
­ N1 geeft aan dat er 1 tot 3 aangetaste lymfklieren zijn
­ N2 geeft aan dat er 4 tot 9 aangetaste lymfklieren zijn
­ N3 geeft aan dat nog meer lymfklieren zijn aangetast
M betekent uitzaaiing
­ MX geeft aan dat het niet duidelijk te zien is of er uitzaaiingen zijn
­ M0 geeft aan dat er geen uitzaaiingen zijn
­ M1 geeft aan dat er wel uitzaaiingen zijn
De hormoongevoeligheid wordt aangegeven met: ‘pos’ dat is hormoonpositief (dat betekent met hormonen) en ‘neg’ is hormoonnegatief (dus zonder hormonen). Het gaat hier om de hormonen oestrogeen en progesteron. Heel vaak heeft een tumor deze hormonen nodig om te groeien.
Her2/neu-gevoeligheid.
Dit gaat over eiwitten die ook de groei en deling van (kanker)cellen bevorderen. Agressieve tumoren hebben dit vaak. Hier zijn tegenwoordig speciale medicijnen voor. Bij 15 tot 30 van de 100 vrouwen is dit zo.
Voorbeeld van een uitslag naar aanleiding van een p.a. verslag, zie plaatje.