Materiaal vrijwilligers
Mammarosa hanteert een vrijwilligersbeleid. Dat is vastgelegd in het Handboek Vrijwilligers Mammarosa. Daarin staat de Missie en Visie van Stichting Mammarosa en vind je taakomschrijvingen, regels en voorwaarden. Na een kennismakingsgesprek en indien je besluit om actief te worden, wordt een overeenkomst met je afgesloten.Iedere vrijwilliger wordt ingewerkt en begeleid door een ervaren kracht. 
 
Materiaal voor getrainde voorlichters
Als je voorlichter bent geworden, ga je zelfstandig of met een ander, voorlichting geven met behulp van deze website. Daarnaast is nog veel ander materiaal beschikbaar. In je voorbereiding maak je (samen) een keuze, op basis van de taal/talen, het taalniveau en de vraag van degen aan wie je voorlichting gaat geven. Er is een lijst van het beschikbare materiaal. Misschien heb je ook zelf materiaal, deel dat dan met de andere voorlichters.