ANBI informatie Stichting Mammarosa
Postadres: Postbus 84053, 2508 AB DEN HAAG
RSIN: 815859685  KvK:27287402
 
De doelstellingen van de Stichting staan op: Over Mammarosa en in het Beleidsplan.
De functies en namen van de bestuurders staan op: Organisatie
 
Beloningsbeleid
De stichting werkt met onbetaalde vrijwilligers, vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen en met freelancers. De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Onbetaalde vrijwilliger (ook alle bestuursleden) kunnen alleen door hen gemaakte out of pocket kosten declareren na overlegging van betalingsdocumenten.
Betaalde vrijwilligers krijgen een vergoeding conform de door de belastingdienst geaccordeerde vrijwilligersregeling.
Freelancers declareren hun kosten door maandelijks een rekening te sturen voor de door hen verrichte werkzaamheden. De vergoeding is maximaal 50,- excl btw.
 
Actuele jaarverslagen zie: Beleidsplan en (financiële) jaarverslagen
De financiële verantwoordingen (vanaf 2012) zie: Beleidsplan en (financiële) jaarverslagen